SK Teknik och service

Service och reparation av motorfordon

Moped klass I och II

 

Vad gäller för moped klass I & klass II?

Moped klass I Moped klass I är en moped som är konstruerad för att köras i högst 45 km/tim. Det är denna moped som kallas ”EU-moped”. Från och med den 1 oktober 2009 måste den som ska köra en moped klass I (så kallad EU-moped) ha fyllt 15 år och ha ett körkort med behörigheten AM eller ett körkort med annan behörighet. Se mer info på denna länk  http://www.korkortsportalen.se

Registreringsplikt men inget kontrollmärke. En moped klass I måste vara registrerad och ha en registreringsskylt bak.

Kontrollbesiktning Mopeden behöver normalt inte kontrollbesiktas, men om polisen stoppar dig på vägen och upptäcker brister på mopeden kan den få körförbud eller ett föreläggande om besiktning. I så fall måste du rätta till det som är fel och därefter låta kontrollbesikta mopeden hos Bilprovningen.


Moped klass II Det finns två typer av moped klass II. Den EU-godkända mopeden är konstruerad för att köras i högst 25 km/tim och motorns effekt får vara högst 1 kilowatt. Den andra typen är konstruerad för att köras i högst 30 km/tim och är godkänd i Sverige enligt äldre bestämmelser. Sådana mopeder måste ha ett typintyg utfärdat före den 17 juni 2003. Från och med 1 oktober 2009 måste den som ska köra moped klass II ha fyllt 15 år och ha förarbevis för moped klass II, Se mer info på denna länk  http://www.korkortsportalen.se . Moped klass II ska inte registreras, och de har alltså ingen registreringsskylt.

Att tänka på när du köper moped! Se till att du får med registreringsbeviset vid köp av moped klass I. Vid köp av moped klass II ska du begära att få ett typintyg om det är en svensk godkänd 30-moped eller ett CoC-intyg (intyg om överensstämmelse) om det är en EU-godkänd 25-moped. Alla som åker moped ska använda godkänd hjälm, E- eller SIS-märkt. Se upp om du köper begagnat! Varning för privatimport. Så kallade sidoimporterade mopeder säljs tyvärr av vissa som en ”godkänd” moped klass II. En sådan moped kan som regel aldrig bli typgodkänd i Sverige då grundhandlingar saknas. Mopeden får säljas men inte användas i trafik! Mopeden kan ha samma utseende som en svensk godkänd 30-moped, klass II, men har inget svenskt typintyg.

Trafikförsäkring Mopeden måste vara trafikförsäkrad.

Trafikregler De här reglerna gäller när du kör moped klass I: Du måste ha en godkänd hjälm, E-eller SIS-märkt. Du ska köra på vägrenen om det finns en sådan, annars på körbanan. Du får inte köra i cykelfält eller på cykelbanor. Du får inte köra i körfält för fordon i linjetrafik (”bussfilen”). Du får inte köra på motorväg eller motortrafikled. Du får inte låta mopeden skjuta på något annat fordon (t.ex. en cykel) eller låta mopeden dras av något annat fordon. Du får inte skjutsa fler passagerare än mopeden är byggd för. LGF-skylt Alla tre- och fyrhjuliga klass I-mopeder ska vara utrustade med en särskild skylt för långsamtgående fordon (LGF-skylt). Skylten ska vara typgodkänd och monteras baktill på fordonet.

 

 

 

You are here: Home Moped klass I och II